Wspomóż nas

Nasze działanie jest nieodpłatne i zbiórki organizujemy z naszej własnej woli. Pomimo tego prowadzenie drużyny wiąże się z pewnymi kosztami: zakup materiałów, chust, sprawności itp. Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, to najprościej właśnie wspomóc nas finansowo.

Jeżeli chcesz nam pomóc w inny sposób to zapraszamy do kontaktu

Składki i darowizny

Okręg Wielkopolski ZHR ustalił wysokość składki członkowskiej na 16zł miesięcznie. Jeżeli istnieją jakieś problemy finansowe, to proszę się kontaktować, coś zaradzimy ;).

Dane do przelewu: 08 1090 1346 0000 0001 4747 7987

Proszę w tytule podać imię i nazwisko dziecka.

Na to konto też wpłacamy składkę za ubezpieczenie (11zł/rok)

Kuchnia

Zbieramy sprzęt kuchenny na następny obóz, aby móc samemu gotować. Więcej szczegółów tutaj

1% podatku

Przekazanie 1% z podatku to coraz popularniejsza forma wspierania działalności organizacji pożytku publicznego. My jesteśmy taką organizacją i na nasze jednostki można przekazywać 1% swojego podatku.

Aby tego dokonać należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać numer KRS 0000057720 a w części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% wpisać kod WLP 128.

Pola w poszczególnych wzorach formularza PIT

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie. W drugim polu wpisują Państwo kod podany wyżej. Prosimy o zaznaczenie Wyrażam Zgodę, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.